Witamy ...
 
Stowarzyszenie powstało w 2004 roku. Członkami Stowarzyszenia są rolnicy, którzy produkują żywność metodami ekologicznymi, zboża, warzywa i owoce jak również hodowcy krów i kóz, którzy produkują sery twarogowe, serki kozie, serki topione, a także gospodarstwa pasieczne, które produkują miody ekologiczne różnych rodzajów i smaków. Stowarzyszenie zrzesza około 50 gospodarstw ekologicznych z certyfikatem, z terenu województwa podkarpackiego. Członkowie stowarzyszenia biorą czynny udział w imprezach organizowanych na rzecz promocji rolnictwa ekologicznego w kraju i za granicą.

Celem działania stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju produkcji i przetwórstwa żywności metodami ekologicznymi, a także tworzenie dla nich rynków zbytu. Wsparciem organizacyjnym i merytorycznym chce objąć zarówno rolników jak też przetwórców i handlowców, którzy podejmą się tego niezwykle istotnego zadania. Swoim działaniem obejmuje całe województwo podkarpackie, a w szczególności gminę Świlcza, natomiast zasady działania stowarzyszenia opierają się na pracy społecznej jego członków.

Do tej pory zorganizowano kilka szkoleń, na których rolnicy uzyskali informacje jak można założyć gospodarstwo ekologiczne. We współpracy z sołtysami i Kołami Gospodyń Wiejskich  stowarzyszenie organizuje spotkania w każdej wiosce.
Aktualności ...

Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej „EKO DAR” zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 18 lutego 2016 r. o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kultury filia w Świlczy (Dom Strażaka, Świlcza 151)  Więcej ....
Wojewódzkie konkursy ekologiczne rozstrzygnięte

Pragniemy poinformować Państwa, że Wojewódzkie konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej EKO DAR zostały rozstrzygnięte Więcej ....


Przekaż 1% swojego podatku
Szanowni Państwo!
Jeżeli zechcą Państwo wesprzeć naszą działalność wystarczy, że w rocznym swoim rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) w odpowiedniej rubryce wpiszą Państwo nazwę naszej organizacji: Więcej ....