Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej "EKO DAR" w Świlczy
 
 
STOWARZYSZENIE
PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ
„EKO DAR”
W ŚWILCZY


36-072 ŚWILCZA 168
telefon: 17 86 70 123

Szanowni Państwo!

Jeżeli zechcą Państwo wesprzeć naszą działalność wystarczy, że w rocznym swoim rozliczeniu podatkowym
(PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) w odpowiedniej rubryce wpiszą Państwo nazwę naszej organizacji:

Klikając na ten link możesz bezpłatnie uzupełnić swoją deklarację podatkową na stronie www.e-pity.pl i złożyć ją elektronicznie lub wydrukować i dostarczyć do Urzędu Skarbowego w tradycyjny sposób.
Rozliczając swój PIT na tej stronie przekazujesz swój 1% podatku na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży realizowaną przez Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej EKO DAR w Świlczy, za co serdecznie dziękujemy!

Przekazując: swojego podatku

przyczyniają się Państwo do:

• Przygotowania i przeprowadzenia akcji propagowania ekologicznej żywności w szkołach i przedszkolach.
• Upowszechniania w społecznościach szkolnych idei żywności i rolnictwa ekologicznego oraz zdrowego stylu życia.
• Poznanie pojęcia ekologii jako nauki i podstawowych pojęć ekologicznych.
• Budzenie świadomości ekologicznej i wdrażanie do prowadzenia zdrowego stylu życia.
• Zapoznanie uczestników programu z zasadami rolnictwa ekologicznego, m.in. poprzez spotkania, wycieczki i obserwacje.
• Uświadamianie wpływu odżywiania na zdrowie człowieka i promowanie zbilansowanej diety.
• Podnoszenie kultury ekologicznej środowiska szkolnego, rodzinnego i najbliższego otoczenia.

KRS 0000202182 – STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ „EKO DAR”

Za każdą, nawet najmniejszą wpłatę będziemy bardzo wdzięczni.

Zarząd Stowarzyszenia