Aktualności 
14.11.2012 r.
 
V Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Ekologicznego
 
W Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzcianie Związek Stowarzyszeń “Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” zorganizował V Podkarpacką Konferencję Rolnictwa Ekologicznego.

Z zaproszonych gości swoje wystąpienia mieli:

Marek Ordyczyński, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Omówienie głównych założeń PROW na lata 2014 – 2020,
Urszula Sołtysiak, Dyrektor AGRO BIO TEST - Sady przydomowe – przepisy i certyfikacja obowiązująca w rolnictwie ekologicznym,
Beata Studzińska, Oekohof - Nawożenie i ochrona sadów w rolnictwie ekologicznym,
Grzegorz Hodun, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarnictwa w Skierniewicach - Dawne odmiany drzew owocowych,
Grzegorz Hodun, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarnictwa w Skierniewicach - Zakładanie sadów tradycyjnych i prowadzenie drzew w pierwszych latach,
Stephan Hoving, Bestland – Holandia - Nawożenie organiczne z wykorzystaniem środka CONDIT,
Sławomir Gacka, ProBiotics Polska - Wykorzystanie pożytecznych mikroorganizmów w sadach .
07.11.2012 r.
 
Pokazowe warsztaty ekologiczne
 
W dniu 7 listopada 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie odbyły się pokazowe warsztaty ekologiczne inaugurujące kolejną edycję zajęć w ramach programu Podkarpackiego Programu Edukacji Ekologicznej Zdrowo jem – zdrowo żyję.

Program został opracowany przez Podkarpacka Izbę Rolnictwa Ekologicznego i jego celem jest popularyzowanie zdrowego odżywiania opartego na produktach ekologicznych oraz kształtowanie świadomości dbania o zdrowie. Warsztaty przygotowali członkowie naszego Stowarzyszenia. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy II c. Lekcję prowadziły panie Małgorzata Garlak – Niedziółka i Elżbieta Salamon, które są też członkiniami Wojewódzkiego Zespołu Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży działającego w PIRE.  Ważną częścią warsztatów był również wykład p. Krzysztofa Bałona – pszczelarza prowadzącego ekologiczną pasiekę – wprowadzający zebranych w tematykę pszczelarstwa ekologicznego oraz wyjaśniający zalety spożywania miodu. W warsztatach  uczestniczyli  zaproszeni  goście: p. Andrzej Wróbel – dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Rynku Rolnego, p. Jerzy Wiśniewski – Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, p. Zygmunt Radek – wiceprezes PIRE, p. Alicja Wojdon – kierownik biura PIRE, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Rzeszowie. Warsztaty obserwowali również przedstawiciele lokalnych mediów, m. in. Telewizji Rzeszów, portalu internetowego „Gospodarka Podkarpacka”. W tym samym dniu można było oglądnąć w Wiadomościach Telewizji Rzeszów informację o zajęciach oraz o programie „Zdrowo jem – zdrowo żyję". Zajęcia obserwowała również grupa nauczycieli z innych szkół zainteresowanych uczestnictwem w programie „Zdrowo jem – zdrowo żyję”.

Zapraszamy do galerii zdjęć ...
 
07.11.2012 r.
 
Zebranie członków Stowarzyszenia Eko Dar
 
W dniu 7 listopada 2012 r.  o godz. 12.30 w sali nr 3 w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie (ul. Starzyńskiego 17) odbędzie się zebranie członków Stowarzyszenia Eko Dar.

Program spotkania:

1.
 
 
Lekcja pokazowa inaugurująca tegoroczną edycję programu Zdrowo jem – zdrowo żyję w województwie podkarpackim. Lekcję poprowadzą Małgorzata Garlak-Niedziółka i Elżbieta Salamon – nauczycielki SP 25 oraz członkinie Wojewódzkiego Zespołu Edukacji Ekologicznej Dzieci i  Młodzieży przy PIRE.
2.
 
Omówienie założeń organizacyjnych programu – Anna Hadała – prezes Eko Daru, przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży przy PIRE, nauczycielka SP 25.
3. Wykład pt. Najlepsza apteka to pszczela pasieka – co o modzie warto wiedzieć, Krzysztof Bałon – pszczelarz, członek Eko Daru.
Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Eko Daru
09.2012 r.
 
Już we wrześniu 2012 r. nauczyciele członkowie EKO DAR-u podjęli rozmowy i konsultacje w sprawie przygotowania nowych materiałów edukacyjnych dotyczących zagadnień zdrowego odżywiania, zasad produkcji ekologicznej, życia w zgodzie z naturą i ekologią. Zastanawiają się nad zwiększeniem walorów edukacyjnych propozycji metodycznych oraz podniesieniem ich wizualnej atrakcyjności. Działania edukacyjne adresowane są do dzieci na różnych etapach szkolnych, stąd wyjątkowa dbałość o dobór form i metod pracy.
05.09.2012 r.
 
W dniu 5 września 2012 roku w Domu Strażaka w Świlczy odbyło się spotkanie Zarządu Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego z rolnikami ekologicznymi z Armenii. Stowarzyszenie EKO DAR reprezentowali p. Anna Hadała oraz p. Zygmunt Radek. Armeńscy rolnicy przyjechali do Polski na zaproszenie amerykańskiej Fundacji Heifer Project International z przedstawicielstwem w Warszawie w ramach wizyty studyjnej. Pochodzą oni z regionu Armawir i należą do stowarzyszenia Lukasin zrzeszającego ponad 80-ciu producentów i przetwórców ekologicznych. Podczas spotkania prezes PIRE pan Marian Wójtowicz przedstawił główne działania i zadania Izby, a także podpowiedział gościom, jak zrzeszać się w większe organizacje i jakie korzyści z tego płyną dla rolnika. Spotkanie to było świetną okazją do wymiany doświadczeń m. in. na temat programów edukacji ekologicznej prowadzonej przez stronę polska i armeńską.

Zapraszamy do galerii zdjęć ...

02.09.2012 r.
 
W dniu 2 września 2012 roku dzięki zaproszeniu pana Michała Zawadzkiego w uroczystościach związanych z otwarciem nowego stadionu przy Zespole Szkół w Jelnej wzięła udział p. Anna Hadała. W krótkim wystąpieniu zachęciła zebranych, a zwłaszcza dzieci, do zainteresowania się zdrowym sposobem odżywiania opartym na żywności ekologicznej oraz zdrowym stylem życia opartym na racjonalnym uprawianiu sportu. Zgromadzeni otrzymali też materiały edukacyjne w postaci broszurek i ulotek poświęconych produktom ekologicznym. Szczególne słowa podziękowania należą się panu Michałowi Zawadzkiemu, sołtysowi Jelnej, za świetnie zorganizowaną imprezę oraz pełne zrozumienie dla potrzeb nowego myślenia o własnym zdrowiu i odżywianiu.
01.09.2012 r.
 

W dniu 1 czerwca 2012 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Żywności Ekologicznej EKO DAR. Podczas Zgromadzenia przedstawiono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2011 roku – merytoryczne sprawozdanie z działalności Organizacji Pożytku Publicznego. Przedstawiono także sprawozdanie finansowe za rok 2011 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

W wyniku głosowania zgromadzeni przyjęli wszystkie sprawozdania i udzielili absolutorium Zarządowi za rok 2011. Podczas Zgromadzenia zatwierdzono także plan pracy Stowarzyszenia na rok 2012. W związku ze zgłoszeniem rezygnacji z funkcji prezesa przez p. Lidię Aniołczyk powierzono to stanowisko p. Annie Hadale, zaś wiceprezesem Stowarzyszenia został p. Zygmunt Radek. W dyskusji zgromadzeni omówili dotychczasowe działania Stowarzyszenia oraz sposoby realizacji nowych działań zawartych w planie pracy na rok 2012. Zgromadzeni poruszyli temat potrzeby zaopatrywania członków Stowarzyszenia w ekologiczne produkty rolnicze bezpośrednio od rolników i producentów.