Aktualności 
19.05.2014 r.
 
Wojewódzkie konkursy ekologiczne rozstrzygnięte !
 

Pragniemy poinformować Państwa, że Wojewódzkie konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży zostały rozstrzygnięte.

Nagrody zostaną wręczone laureatom w dn. 23 maja 2014 r. podczas dwóch ekologicznych seminariów organizowanych przez Podkarpacką Izbę Rolnictwa Ekologicznego na Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych EKOGALA 2014 na Hali „Podpromie” w Rzeszowie (ul. Podpromie 10).
Laureatów konkursów plastycznych: „Mały ekolog. W mlecznej krainie”, „Mój ekologiczny świat. Zdrowe, bo z mleka” oraz „Zdrowy styl życia. Produkty mleczne dla zdrowia” wraz z opiekunami prosimy o przybycie na organizowane o godz. 10.00 Seminarium dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli.
Natomiast laureatów konkursu plastycznego „Trzymaj formę. Zdrowo jem – zdrowo żyję” praz na prezentację multimedialną pt. „Prozdrowotne walory produktów mlecznych” wraz opiekunami prosimy o przybycie na organizowane o godz. 12.00 Seminarium dla uczniów gimnazjów i szkół średnich.
Program Seminariów znajduje się tutaj: pobierz ...


WYNIKI KONKURSÓW:

 

1. „Mały ekolog. W mlecznej krainie”

Konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli i grup przedszkolnych ze szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

Pobierz:      Protokół ...  

 

2. „Mój ekologiczny świat. Zdrowe, bo z mleka”

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

Pobierz:      Protokół ...  

 

3. „Zdrowy styl życia. Produkty mleczne dla zdrowia”

Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

Pobierz:      Protokół ...  

 

4. „Trzymaj formę. Zdrowo jem – zdrowo żyję”

Konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjów województwa podkarpackiego.

Pobierz:      Protokół ...  

 

5. „Prozdrowotne walory produktów mlecznych”

Konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych województwa podkarpackiego.

Pobierz:      Protokół ...  

____________________________________________________

Organizatorami konkursów są: Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej „EKO DAR” w Świlczy, Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie oraz Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.

________________________________________________________________________________________________________________

Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

 

17.03.2014 r.
 
Kolejna edycja ekologicznych konkursów !
 

Serdecznie zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z terenu województwa podkarpackiego do wzięcia udziału w ekologicznych konkursach dla dzieci i młodzieży. Konkursy są jednym z działań realizowanych w ramach Programu „Zdrowo jem – zdrowo żyję”, nad którym honorowy patronat objął Podkarpacki Kurator Oświaty.

Jednocześnie odbywa się 5 konkursów w różnych kategoriach wiekowych: 4 plastyczne dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz konkurs na prezentację multimedialną dla młodzieży ze szkół średnich. Myślą przewodnią konkursów w tym roku są produkty mleczne i ich zdrowotne właściwości (z wyjątkiem konkursu na plakat dla gimnazjalistów).

Nabór prac trwa od 17 marca do 9 maja 2014 r.  Prace można składać osobiście lub wysyłać pocztą na adresy podane w regulaminach. Do prac proszę dołączyć formularz zgłoszeniowy.

Tematy konkursów:

 

1. „Mały ekolog. W mlecznej krainie”

Konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli i grup przedszkolnych ze szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

Pobierz:      Regulamin ...      Formularz ...

 

2. „Mój ekologiczny świat. Zdrowe, bo z mleka”

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

Pobierz:      Regulamin ...      Formularz ...

 

3. „Zdrowy styl życia. Produkty mleczne dla zdrowia”

Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

Pobierz:      Regulamin ...      Formularz ...

 

4. „Trzymaj formę. Zdrowo jem – zdrowo żyję”

Konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjów województwa podkarpackiego.

Pobierz:      Regulamin ...      Formularz ...

 

5. „Prozdrowotne walory produktów mlecznych”

Konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych województwa podkarpackiego.

Pobierz:      Regulamin ...      Formularz ...

____________________________________________________

Wyniki konkursów zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatorów do dn. 16 maja. Finał konkursów i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dn. 23 maja na organizowanych przez PIRE ekologicznych seminariach dla uczniów podczas Międzynarodowych Targów Żywności i Produktów Ekologicznych EKOGALA 2014 r. na Hali „Podpromie” w Rzeszowie.

Konkursy organizowane są przez Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej EKO DAR, Szkołę Podstawową nr 25 w Rzeszowie, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie oraz Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.

________________________________________________________________________________________________________________

Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

 

27.03.2014 r.
 
Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze
 

Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej „EKO DAR” zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 27 marca 2014 r. o godz. 17.00 w Domu Strażaka w Świlczy, Świlcza 151.

Porządek obrad:

    1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2013 – merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego.
    2. Zatwierdzenie planu pracy Stowarzyszenia na rok 2014.
    3. Przedstawienie aktualnej sytuacji finansowej spółki BIONIVA.
    4. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia Eko Dar.
    5. Wybór przedstawicieli na Walne zgromadzenie Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego.
    6. Sprawy różne.

 

Zapraszamy członków Stowarzyszenia Eko Dar na zebranie.

Zarząd Stowarzyszenia