Aktualności 
30.09.2013 r.
 
XXIX EkoForum Klastra „Dolina Ekologicznej Żywności” - „Edukacja ekologiczna – korzyści z pracy pszczół”
 

Członkowie Stowarzyszenia „Eko Dar” aktywnie włączyli się w organizację XXIX EkoForum Klastra „Dolina Ekologicznej Żywności”.
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie od wielu lat prowadzi aktywne działania popularyzujące zdrowe odżywianie oparte na produktach ekologicznych. W dniu 30 września 2013 r. wspólnie ze Związkiem Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” w Świlczy zorganizowano w szkole XXIX EkoForum Klastra „Dolina Ekologicznej Żywności” pt. „Edukacja ekologiczna – korzyści z pracy pszczół”. Głównym tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowych osiągnięć Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w ramach Programu „Zdrowo jem – zdrowo żyję”, które zaprezentowała dyrektor szkoły mgr Bożena Zięba. Uczestnicy EkoForum mieli również okazję wysłuchać ciekawych wykładów na temat wpływu odżywiania na zdrowie człowieka. Ekologiczni pszczelarze z
 Podkarpacia, panowie Marek Barzyk i Krzysztof Bałon, omówili wartości odżywcze i lecznicze produktów pszczelich. Dodatkowo zebrani degustowali miody oraz inne produkty pochodzące z podkarpackich pasiek ekologicznych. Z dużym zainteresowaniem spotkał się wykład farmaceutki, pani Jolanta Miklar, opisujący wpływ jakości i rodzaju jedzenia na zdrowie. Goście EkoForum wysłuchali również informacji o Klastrze „Dolina Żywności Ekologicznej” i proponowanych zmianach dotyczących rolnictwa ekologicznego w projekcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, instytucji wspierających rolnictwo, nauczyciele, rolnicy ekologiczni, rodzice uczniów. Wszyscy zgodnie podkreślali konieczność prowadzenia działań edukacyjnych związanych z utrwalaniem zasad zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. Najlepszym dowodem na akceptację i zapamiętanie przez dzieci wspomnianych zasad był wiersz (autor M. Garlak-Niedziółka) o żywności ekologicznej zaprezentowany przez uczennice z klasy 3c, którego zakończenie: „Jedzmy produkty ekologiczne, bo one mają zalety liczne. A najważniejsza z nich jest ta, że kto je jada – ten zdrowie ma.” jest często przywoływane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

13.03.2013 r.
 
Walne zebranie członków Stowarzyszenia Eko Dar
 
W dniu 13 marca 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie (ul. Starzyńskiego 17) odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Eko Dar.

Program zebrania:
1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2012 – merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego.
2. Zatwierdzenie planu pracy Stowarzyszenia na rok 2013.
3. Wybór przedstawicieli na walne zgromadzenie Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego.
4. Sprawy różne.